پاورپوینت اصول و مفاهیم سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری،pptx،در 67 اسلاید

پاورپوینت اصول و مفاهیم سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری،pptx،در 67 اسلاید

پاورپوینت اصول و مفاهیم سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری،pptx،در 67 اسلاید

این پاورپوینت در مورد سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری در 67 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: سیستم حقوق و دستمزد در اصول حسابداری،سیستم حقوق و دستمزد،اهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزداهمیت سیستم حقوق و دستمزد،حقوق و مزایای کارکنان،کسورات حقوق و مزایا،لیست حقوق و دستمزد،کنترلهای داخلی سیستم حقوق و دستمزد،فوق العاده شغل،حسابداری هزینه حقوق و دستمزد، کسور مربوط به درآمد کارکنان و...ومنابع می باشد

قسمتی از متن:

مفاهيم فصل سيستم حقوق و دستمزد

 

 

 

سيستم حقوق و دستمزد: مجموعه اي از اجزاي بهم پيوسته در داخل مؤسسه كه داده هاي مربوط به سهم نيروي كار در توليد محصولات و يا ارائه خدمات را بصورت ها يا اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل مي كند.

 

ليست حقوق و دستمزد : يكي از فرمها و مدارك سيستم حقوق و دستمزد (فرمي است چند ستوني) كه اطلاعات مربوط به جمع ناخالص حقوق و دستمزد، كسور و خالص قابل پرداخت هر يك از كاركنان به تفكيك و در سطر آن ثبت و ارائه مي شود.

 

صورتحساب حقوق و دستمزد: يكي از فرمها و مدارك سيستم حقوق و دستمزد كه نشان دهندة چگونگي محاسبات حقوق و دستمزد است و هنگام پرداخت تحويل كاركنان مي شود.

 

لیست حقوق و دستمزد

 

لیست حقوق و دستمزد عبارت است از فرم چند ستونی که برای خلاصه کردن ، گرد آوری و سهولت گزارش اطلاعات مرتبط با حقوق و دستمزد مورد استفاده قرار می گیرد.

 

   تعریف سیستم  حقوق و دستمزد:

 

   سيستم حقوق و دستمزد مجموعه‌ای از اجزاء به هم پيوسته در داخل  يک  موسسه است  كه  داده‌های  مربوط  به سهم نيروی  كار در توليد محصولات  و يا  ارائه خدمات  را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبديل می‌كند.

n